Lắp đặt trạm sạc điện cho xe ô tô điện
 

Trạm sạc trong hầm để xe

Trạm sạc ngoài trời