Công ty TNHH XDĐ TM Phương Đông thi công ngầm hoá lưới điện trên địa bàn Tp.HCM
 

Công ty TNHH XDĐ TM Phương Đông thi công ngầm hoá lưới điện trên địa bàn Tp.HCM