EVN HCMC cam kết đảm bảo đủ điện mùa khô
 

EVN HCMC cam kết đảm bảo đủ điện mùa khô

Tổng công ty Điện lực TP HCM tính toán công suất cực đại từ đó đưa ra phương án cân đối lưới điện, tăng cường máy phát, khôi phục điện trong 5 phút khi có sự cố.

Để chuẩn bị với đợt nắng nóng mùa khô năm nay, Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp, kịch bản đã đề ra để đảm bảo cung cấp điện cho toàn địa bàn thành phố.

Ngay từ quý III/2020, EVNHCMC đã xây dựng và ban hành kế hoạch đảm bảo điện năm 2021, đặc biệt chú trọng vào các tháng mùa khô. Các kịch bản vận hành lưới điện trong mọi trường hợp được xây dựng, gồm: trường hợp bình thường và trường hợp tăng trưởng ở mức cao để chủ động nguồn điện đủ cung cấp thành phố.

EVNHCMC đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát đánh giá và cập nhật các giải pháp điều hòa, cân đối lưới điện hiện hữu theo phương án cấp điện mùa khô năm trước, phù hợp với các kịch bản dự báo phụ tải trong mùa khô năm 2021, đảm bảo lưới điện đáp ứng tiêu chí vận hành N-1. Tăng cường sử dụng các giải pháp như máy phát, máy biến áp lưu động, thi công live-line, không bố trí công tác có mất điện để cung cấp điện liên tục cho khách hàng. Khai thác dữ liệu từ hệ thống đo đếm từ xa (MDIS) để có các kịch bản vận hành phù hợp trong giai đoạn mùa khô 2021.

Đơn vị cũng tập trung vào công tác đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ để đóng điện các công trình mới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của các tháng mùa khô. Trong đó, bổ sung một công trình lưới điện 220 kV, năm công trình lưới điện 110 kV và 18 công trình lưới điện 22 kV. Các công ty điện lực đều có giải pháp triển khai đồng bộ công trình hoặc dự án đầu tư kiện toàn lưới điện, đảm bảo đóng điện, vận hành các dự án liên quan đến việc cung cấp điện mùa khô theo đúng tiến độ; xử lý các trạm phân phối đầy hoặc quá tải.

Song song đó, EVNHCMC đã đưa vào hoạt động hệ thống tự động hóa (miniSCADA/DAS/DMS) để giám sát và điều khiển từ xa 100% lưới điện. Hiện toàn bộ trạm biến áp 110 kV do EVNHCMC quản lý đều được vận hành tự động, không người trực, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới để từng bước hoàn thiện mô hình Lưới điện thông minh (Smart Grid).

Để giảm sự cố lưới điện, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị tăng cường khai thác hiệu quả hệ thống đo đếm từ xa (MDIS), dashboard cảnh báo mất điện của tổng công ty để phát hiện và xử lý nhanh các trường hợp mất điện trạm biến áp phân phối, cũng như nâng cao chất lượng cung cấp điện (xử lý mất cân bằng pha hoặc các tình trạng non, đầy, quá tải, thiếu, quá bù CSPK...).

Đơn vị đẩy mạnh triển khai áp dụng phương pháp sửa chữa bảo dưỡng theo CBM (sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điện dựa trên tình trạng vận hành của thiết bị - bảo trì theo điều kiện) để nâng cao chất lượng công tác chẩn đoán thiết bị và bảo trì định kỳ. Trong trường hợp có sự cố xảy ra, các đơn vị phải tuân thủ nghiêm ngặt chủ trương "Chuyển tải trước, xử lý sự cố sau", với thời gian xử lý phấn đấu bình quân dưới năm phút. Có nghĩa là khi xảy ra sự cố, ngay lập tức các đơn vị phải thực hiện chuyển tải nguồn điện qua một mạch, nhánh khác để tái lập điện ngay cho khách hàng, sau đó mới cô lập và thực hiện xử lý nơi xảy ra sự cố.

Để làm được điều này, EVNHCMC tiếp tục hoàn thiện kết cấu lưới điện theo định hướng hiện đại hóa, tự động hóa vận hành hiệu quả mô hình Trung tâm Điều khiển xa trong việc giám sát, điều hành lưới điện; khai thác dữ liệu các hệ thống đo đếm xa từ các trạm biến áp 220/110 kV và trạm phân phối để kịp thời phát hiện các hiện tượng bất thường, từ đó có biện pháp xử lý nhanh chóng và không ngừng nâng cao chất lượng điện năng cung cấp.