Sản lượng điện tăng,
 

Trong kỳ phí môi trường rừng và thuế tài nguyên của Thủy điện Nậm Mu được bên mua là Tổng công ty điện lực miền Bắc thanh toán.

 

CTCP Thủy điện Nậm Mu (mã CK: HJS ) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2016.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 35,58 tỷ đồng tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng mạnh nên lãi gộp đạt 13,7 tỷ đồng giảm 13,3% so với quý 1/2015. Trong kỳ chi phí lãi vay giảm đáng kể nên kết quả Thủy điện Nậm Mu lãi ròng 5,85 tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng là do sản lượng điện tăng, đồng thời chi phí giảm do phí môi trường rừng và thuế tài nguyên được bên mua là Tổng công ty điện lực miền Bắc thanh toán.

Theo nghị quyết HĐQT quý 2/2016, công ty lên kế hoạch quý 2/2016 với doanh thu 48,6 tỷ đồng và lợi nhuận 13,08 tỷ đồng.

Công ty dự kiến sẽ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào tháng 5/2016, trước đó công ty đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu 158,24 tỷ đồng và 35 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng nhẹ so với thực hiện 2015.

Minh Ngọc

Theo InfoNet/HNX